Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego
Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarnej za pierwsze półrocze
2017
22.08.2017 więcej
Regulamin Organizacyjny
Treść zarządzenia
30.01.2017 więcej
Statut
Treść uchwały.
30.01.2017 więcej