2017-01-30

Jednostki Podległe GOKiR Czarna

Jednostki podległe Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji w Czarnej:

 

L. p.

Obiekt

Adres

Opiekun

Telefon

1.

Ośrodek Kultury w Czarnej

37-125 Czarna 795

Zofia Cyrnek

17 226 22 14

2.

Ośrodek Kultury w Dąbrówkach

37-100 Dąbrówki 196

Jolanta Wawrykowicz

17 225 09 83

3.

Ośrodek Kultury w Krzemienicy

37-127 Krzemienica 732

Zenon Buk

17 225 45 06

4.

Ośrodek Kultury w Medyni Łańcuckiej

37-125 Medynia Łańcucka 403

Elżbieta Kępa

17 771 25 21

5.

Ośrodek Kultury w Medyni Głogowskiej

37-126 Medynia Głogowska 383

Agnieszka Golec

17 772 68 83

6.

Ośrodek Kultury w Woli Małej

37-125 Wola Mała 93

Magdalena Chorzempa

17 225 33 79

7.

Ośrodek Kultury w Zalesiu

37-126 Zalesie 125

Jolanta Gąsior

17 771 47 49

8.

Orlik w Czarnej

37-125 Czarna

Ewa Mroziak

605 450 446

9.

Zagroda Garncarska

37-126 Medynia Głogowska

Andrzej Plizga

17 226 23 23

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się