Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr XXXVII/347/2018
Uchwała w sprawie zmiany statutu
14.02.2018 więcej
Plan Finansowy 2018r.
Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarnej na
2018 r.
14.02.2018 więcej
Bilans jednostek
Bilans jednostek na dzień 31.12.2016
10.10.2017 więcej
Rachunek zysków i strat 2015/2016
Rachunek zysków i strat 2015/2016
10.10.2017 więcej
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego
Ośrodka Kultury i Rekreacji w Czarnej za pierwsze półrocze
2017
22.08.2017 więcej
Regulamin Organizacyjny
Treść zarządzenia
30.01.2017 więcej
Statut
Treść uchwały.
30.01.2017 więcej